• ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თითოეული მილიმეტრი და ამიტომაც სიზუსტე ამზომველთა საქმიანობის უპირველესი პრინციპია.

  • გამოცდილ შემფასებელს შეუძლია მნიშვნელოვანი სარგებლის მოტანა უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ტრანზაქციის დროს.
    უძრავი ქონების შეფასების საფუძვლები